Annandagsskeid, i middelalderen kappritt som ble holdt annen juledag i norske bygder, ofte som kappkjøring på is.