Sjekke ut, kontrollere og registrere noe som fjernes, f.eks. registrere at en bok lånes ut fra bibliotek, eller at en tidligere mistenkt tas ut av en kriminaletterforskning.