Teoretiker, person som interesserer seg mer for teori enn praksis; i nedsettende betydning verdensfjern, overdrevent spekulativ og upraktisk person, som utarbeider planer uten tanke på deres praktiske verdi.