Oktroajert forfatning, grunnlov som en enehersker har gitt uten medvirkning av folkevalgte.