Amerikansk duell, duell hvor partene trekker lodd om hvem av dem som innen en avtalt frist skal begå selvmord; se duell.