Ekspenser, omkostninger, utgifter (særlig i forbindelse med rettergang).