Blåknute, hard knute, dobbelt knyttet; heter i noen dialekter bråknut(e), som er den opprinnelige form; hører sammen med verbet bregde, flette.