Skippertak, sterk og kortvarig kraftanstrengelse, krafttak; egentlig: tungt tak som selv skipperen må være med på.