Hudfletting, hudflettelse, egentlig det samme som hudstrykning. I overført betydning brukes ordet om refs, hard og skånselløs kritikk.