Analogislutning, slutning fra det at ting eller forhold er like i noen henseender, til at de er like også i andre henseender.