Generaldebatt, alminnelig drøfting av prinsippene ved en sak, ikke detaljene.