Bevisstgjøring, det å komme til erkjennelse av noe, oppnå større psykologisk innsikt.