Ekspresjonistisk, i ekspresjonismens ånd eller stil.