Den faustiske streben, som angår sagnskikkelsen Faust; (især med tanke på hovedpersonen i Goethes drama) søkende, strebende etter erkjennelse