Gallupdemokrati, nedsettende betegnelse på demokrati der en antar at politikerne lar seg påvirke av stadige meningsmålinger blant velgerne.