Driftsherre, person som driver økonomisk virksomhet for egen regning. Driftsherren fastlegger produksjonsmetoder og anskaffer produksjonsfaktorene. Han bærer også den økonomiske risiko. Driftsherrens inntekt er fortjenesten.