Dreielott, dreielut, svingeledd (sverkel) i en jernlenke.