Nidvise, vise med ærekrenkende innhold, forfattet og spredt for å spotte den som visen handler om.