Organisatorisk, som hører til organisasjon, til det å organisere.