Akademisk borgerbrev, dokument som bekrefter at en student er blitt immatrikulert ved universitet/høyskole. Akademisk borgerbrev gav ved middelalderens universiteter innehaveren rett til å få sin sak behandlet under universitetets jurisdiksjon, selv om det gjaldt forseelser begått utenfor universitetets enemerker. I nåtiden har akademisk borgerbrev bare den betydning at det må fremlegges som bevis for rett til å ta universitetseksamener og akademiske grader.