Jungeltelegraf, rask spredning av nyhet, rykte eller sladder, kun gjennom muntlige meddelelser fra det ene mennesket til det andre.