Marginalisering er det å gjøre eller bli marginal, altså mindre viktig. Ordet brukes også om det å holde (noen) utenfor makt eller innflytelse.