Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket.Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne.I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form. Hele artikkelen

Ny artikkel