Forkortelser

Forkortelse, kortform av ord eller ordforbindelser.Forkortelser av ord hører egentlig hjemme i skriftspråket og er således fra først av en grafisk foreteelse. De er velkjent fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne. I moderne tid er mange av dem blitt i den grad vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 100 artikler:

N

  1. N.N.

W

  1. WC

Y

  1. Y2k