Forlagssystemet, tilvirkningssystem der produksjonen ofte drives som hjemmearbeid mens driftsherren (forleggeren) skaffer råstoff og betaler godtgjørelse for arbeidet. Forlagssystemet var vanlig i industriens ungdom, men brukes nå lite.