Person som skifter standpunkt etter omstendighetene; opportunist.