Referere seg til, ha tilknytning til, peke hen på.