Vikarierende argument, argument som brukes i stedet for de egentlige argumenter, som man enten ikke vil eller ikke kan bruke.