Person som fører ordet på vegne av en samling mennesker, for eksempel en deputasjon.