Akademisk kvarter, det kvarteret som etter gammel skikk går over den tiden som er kunngjort for en universitetsforelesning, særlig når den kunngjorte tiden er et helt timetall. Ved Universitetet i Oslo ble klokkeslettet for forelesningene kunngjort slik inntil 1915, men siden har det kunngjorte klokkeslettet vært å forstå uten akademisk kvarter.