To vinkelstilte stenger eller bjelker, forbundet oventil, anbrakt til støtte på hver sin side av gjerde, vegg el.l.