Vann som trenger opp på islagte innsjøer og havområder.