Ekspilator, person som begår arvesvik, som urettmessig tilegner seg en arvelodd.