Realkommentar, kommentar til innholdet i en tekst, i motsetning til språklig kommentar.