Brødstudium, studium som er ment å skaffe den studerende et levebrød.