Korpsånd, samfølelse som rår innenfor en gruppe og binder den sammen (oppr. om befal og menige i en militær avdeling).