Døgndrift, døgnkontinuerlig drift, uavbrutt drift av en virksomhet døgnet rundt.