Eksploatabel, som kan utnyttes eller drives, som kan dras fordel av, som lover eller gir utbytte.