Relativitet, det å være relativ, forholdsmessighet.