Vandalisme, hensynsløs ødeleggelse, hærverk, særlig av kunstverk.