The upper ten, de høyeste lag i samfunnet, pengearistokratiet; først brukt i USA omkring 1840.