Baksebom, bom til bruk ved baksing , tidligere særlig av kanoner.