Folio kan ha tre ulike betydninger: Det kan bety en type bankinnskudd, et nummerert blad eller et stort bokformat.