Transmitter, apparat (sender), som via radiobølger overfører informasjon fra ett medium til en mottaker; radiosender som overfører analoge eller digitale signaler til en mottaker. Kan være radio, telefoni eller f.eks. måleverdier.