Ensom ulv, utbredt betegnelse for person som opererer på egen hånd og ikke i samarbeid med andre. Termen er en bokstavelig oversettelse av det engelske lone wolf, og er særlig kjent fra Rudyard Kiplings Jungelboken (1894).