Være motivert for noe, være innstilt på eller åpen for noe.