Immaterielle aktiva, aktiva (eiendeler) som verken er ting eller rettigheter grunnet på kontraktsforhold. Slike aktiva er f.eks. goodwill, patenter, stiftelseskostnader.