E-tekst, vanlig brukt forkortelse for elektronisk tekst, brukes særlig om bøker og artikler som legges ut på Internett.