Strandsitter, person som bor ved sjøen i kystdistrikt og eier hus på leid tomt, men ikke jord.