Strandsitter er en person som bor ved sjøen i et kystdistrikt og eier hus på en leid tomt, men ikke jord.