Deuteropatisk, som inntreffer som følge av en sykdom.