Gangsperre, stølhet i musklene etter langvarig (uvant) bruk av dem.