Gangsperre er stølhet i musklene etter fysisk aktivitet.